WOZ ADVIES

De kracht van goede woz advisering ligt in een projectmatige aanpak waarin verschillende expertises verenigd zijn. Hiermee kunnen financiële oplossingen gerealiseerd worden voor het bedrijfsleven en verzelfstandigde organisaties, gericht op kostenbesparingen en het gebruik van de woz waarde voor verschillende doeleinden. Juridische en waarderingstechnische kennis, in combinatie met kennis en ervaring van de vastgoedmarkt in het specifieke segment zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige controle, waarbij samenwerking met de gemeente wordt gezocht, voordat de waarde definitief wordt opgelegd. Daarmee wordt een kostbare bezwaar- en eventueel beroepsprocedure voorkomen, en de basis gelegd voor een zorgvuldige belastingheffing.

Wij kiezen voor een intensieve accountmanagement aanpak richting de gemeente, waardoor mutaties eenvoudiger en in samenspraak met alle partijen verwerkt kunnen worden, in trajecten van langdurige samenwerking. Hierdoor verkrijgt de belastingbetaler de zekerheid dat zij een goede waarde ontvangt, en niet teveel betaalt.

Onze aanpak vertaalt zich in uniek een woz control framework ®:

wozschema

Het aanpassen van woz-waarden is voor gemeenten vaak een complexe en tijdrovende taak. Daarom kunnen wij gemeenten hierin ondersteunen door woz administrateurs te leveren. Hierdoor worden mutaties eenvoudiger verwerkt en vindt eindcontrole plaats.

WOZ ADMINISTRATIE WONINGCORPORATIES

wozadvies