WOZ ADMINISTRATIE

Onze administratief medewerkers worden ingezet bij gemeenten om mutaties te verwerken en te controleren. Indien gemeenten niet voor beschikkingsoplegging kunnen muteren, blijkt het een omvangrijk administratief proces om toch de veranderingen door te voeren. Hierin kunnen wij gemeenten ondersteunen, zodat de planning gehaald wordt en belastingplichtige zich ondersteund weet. Ook kunnen onze woz administrateurs ingezet worden voor corporaties om controlelijsten op te maken en gegevens te verwerken. Wij zetten in op digitale gegevensverstrekking vanuit de gemeente waarbij het doel is dat deze aansluit bij de bestanden van de belastingplichtige. In de praktijk blijkt dat effectief accountmanagement richting de gemeente hiertoe noodzakelijk is.

WOZ ADVIES WONINGCORPORATIES

wozadministratie