Inwoner stad betaalt hoogste contributie voor sportclub

De contributie voor sportverenigingen is in de stad ongeveer 30 procent hoger dan op het platteland. Dat blijkt uit de Contributiemonitor over 2016/ 2017 van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Het verschil is het grootst bij tennisverenigingen: die vragen gemiddeld 50 procent minder contributie in niet-stedelijke gebieden. Een hockeyclub is het duurst. De monitor brengt de contributies van sportverenigingen en de toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen in Nederland in kaart. Het gaat om de gegevens van 2750 verenigingen in zes verschillende sporten (voetbal, tennis, hockey, atletiek, volleybal en handbal) en de entreegelden van 131 zwembaden en 22 ijsbanen. Lees hier verder

Beantwoord

Het is toegestaan de volgende HTML tags en attributes te gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  • Waarom zijn de contributies van Nederlandse sportclubs zo hoog? Ik denk vanwege de hoge huurprijzen van de accommodaties. Eigenlijk raar. De overheid, maar soms toch gedeeltelijk in particuliere handen, zorgt voor sportvelden, sporthallen, atletiekbanen e.d. , maar rekent vervolgens een dusdanige huur, dat sportclubs dat eigenlijk niet kunnen opbrengen en het via hoge contributies verhalen op de leden. Ik ben ook nog lid van een Belgische atletiekclub en daar is het “lidgeld” sinds dit jaar € 40,- per jaar. Vorig jaar was het nog € 35,-. Deelname aan wedstrijden is gratis en we lopen echt niet in het shirt van een sponsor. Blijkbaar kan het zo ook.