Atletiekunie verkeert in zwaar weer (2): Ontslag voor 9 medewerkers

In november berichtte Losse Veter al over het feit dat het rommelt bij de Atletiekunie. De bond veranderde drie jaar geleden onder leiding van directeur Jan-Willem Landré fors van koers met als doel een sportieve onderneming te worden. Na twee jaar op rij een verlieslatende exploitatie gedraaid te hebben zijn volgens de Atletiekunie de reserves nu onder druk komen te staan.

Vandaag maakt de Atletiekunie, die ondertussen wordt geleid door ad interim directeur Joëlle Staps, via een bericht op haar site bekend dat er drastisch zal worden ingegrepen. Opnieuw zal er een reorganisatie plaatsvinden. ‘De reorganisatie gaat hand in hand met een herpositionering van de Atletiekunie. De ambitie om de atletieksport te laten groeien en bloeien, de keuze om dienstverlening aan clubs centraal te stellen en daarmee een positionering als brancheorganisatie liggen hieraan ten grondslag. Deze veranderingen leiden voor het bondsbureau tot een nieuwe organisatiestructuur, functiehuis en formatieplan en zijn noodzakelijk om de continuïteit van de Atletiekunie duurzaam te waarborgen.’

Hoe de reorganisatie precies zal gaan is nog niet duidelijk wel dat deze gepaard zal gaan met het doel om de productiviteit te verhogen en de vaste kosten te verlagen. ‘Dat doen we door een heldere en consistente positionering, een besparing aan vaste kosten, meer ruimte om tijdelijke projecten flexibel in te vullen en een hogere arbeidssatisfactie en productiviteit.’ Voor negen medewerkers is geen plek meer binnen de organisatie. De Atletiekunie heeft een sociaal plan opgesteld voor de medewerkers die worden getroffen door de reorganisatie.’

Beantwoord

Het is toegestaan de volgende HTML tags en attributes te gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  • AU meldt dat directeur Jan Willem Landre vertrekt. ‘Deze gewijzigde focus is niet congruent met de ambities en competenties van Jan Willem Landré, waarop partijen gezamenlijk hebben besloten de samenwerking te beëindigen’.

  • Ik vind het wel apart dat ik een boel vacatures heb zien langskomen de afgelopen weken (er staan er in ieder geval nog 6 op de website). Als de reserves onder druk staan, dan klinkt het niet echt logisch om een boel nieuwe medewerkers aan te nemen.