Knuffel meer: het beschermt je tegen verkoudheid

Als je 1 goed voornemen kunt maken voor het komende jaar is dit een voornemen dat nu eens makkelijk is vol te houden: meer knuffelen. Knuffelen beschermt je namelijk tegen de nadelige effecten van stress en kan zo een verkoudheid of griep voorkomen. Om deze relatie aan te tonen werd wel een heel origineel onderzoek uitgevoerd met als belangrijkste vraag: hoeveel knuffelt u?

21-11-2014 Warande by Night Tilburg Nederland Atletiek foto: Kees Nouws /

Door: Miriam van Reijen

Pas op voor infecties
De winter kan voor atleten een risicovolle periode zijn. Verkoudheden en griepjes liggen op de loer en hebben meer vat op je dan in de zomer. Het aantal mensen met griep kent een piek in de donkere maanden van het jaar. Al eerder was bekend dat de inname van extra vitamine C helpt om de duur van een griep te verkorten en de ernst te van griep te verkleinen. Nu blijkt: Ook je hoeveelheid ervaren stress bepaald of je geveld wordt door een verkoudheid of griep.

Knuffelen, aaien en een aai over je bol
Hoeveel steun jij ervaart van je omgeving heeft invloed op de gevolgen van stress. Hoe minder steun je denkt te krijgen, hoe groter het nadelige effect van stress op je gezondheid. Conflicten, op relationeel vlak (ruzies!) zorgen juist voor een vermindering van je welbevinden. Na een ruzie ben je daarom juist gevoeliger voor de negatieve gevolgen van stress. Een van de belangrijkste factoren die bepalen hoeveel steun jij ervaart is niet-seksuele aanraking. Oftewel knuffelen, aaien, een schouderklopje of een aai over je bol.

Hoeveel knuffelt u?
In een onderzoek onder 404 gezonde volwassen werd gekeken hoe stress, knuffelen en infecties met elkaar in verband staan. Eerst werd aan de hand van vragenlijsten en interviews die twee weken lang (bij elke deelnemer) werden afgenomen, achterhaald hoeveel steun de volwassenen ontvingen uit hun omgeving. Er werd gevraagd hoeveel de deelnemers die dag waren geknuffeld, hoeveel ruzie ze hadden gehad en wat ze aan sociale activiteiten hadden ondernomen. Daarna werden de deelnemers vijf tot zes dagen in quarantaine geplaatst en werden ze bewust geïnjecteerd met een virus. Vervolgens werd gekeken of de hoeveelheid steun die de deelnemers ontvingen, verband hield met de gevolgen van het geïnjecteerde virus.

Meer knuffelen beschermd tegen stress van conflicten
78% van de deelnemers bleek geïnfecteerd met het virus. Bij 31% was er daadwerkelijk sprake van een klinisch ziektebeeld. Gemiddeld over alle deelnemers werd er op 67% van de dagen geknuffeld en was er op 7% van de dagen sprake van een conflict of van spanning. Mensen die aangaven zich meer gesteund te voelen door hun omgeving werden gemiddeld vaker geknuffeld. Er bestond geen relatie tussen steun en het aantal conflicten of spanningen. Mensen die vaker te maken hadden met een conflict of spanning en zich minder gesteund voelden door hun omgeving hadden een verhoogd risico op daadwerkelijke infectie. Mensen met meer conflicten maar ook veel steun zagen geen verhoogd risico.

Conclusie
Als je veel stress ervaart door spanning of ruzie maar je wordt ook veel geknuffeld, dan beschermt het knuffelen (en de sociale steun die je ervaart) je tegen de nadelige effecten van de stress. Overigens, voor de sceptici onder ons: de mensen die meer knuffelden waren niet beter beschermd juist omdat ze vaker (met Jan en Alleman) knuffelden en hierdoor meer antistoffen hadden opgebouwd. Alleen mensen zonder specifieke virale antistoffen werden geïncludeerd in de studie.

Bron:
Cohen S et al 2014. Does hugging provide stress-buffering social support? A study of susceptibility to upper respiratory infection and illness. Psychol Sci. Epub ahead of print

Beantwoord

Het is toegestaan de volgende HTML tags en attributes te gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>