Een extra appel per dag kan daadwerkelijk verschil maken

Wat wordt beschouwd als gezonde voeding verandert vrijwel dagelijks. Onderzoek naar de uitwerking van voeding op je gezondheid is dan ook lastig. Het is gecompliceerd om het effect van 1 voedingsmiddel op bijvoorbeeld de levensduur, het risico op hart- en vaatziekten of obesitas bij grote groepen mensen te bepalen. Niet alleen moet de invloed van de rest van de levensstijl (roken, drinken wel of niet sporten) worden uitgesloten, ook moet er worden gekeken wat er gebeurt als iemand iets voor een langere periode consumeert, of juist op latere leeftijd begint met bepaalde eetgewoonten. Een recente, grootschalige studie, deed een goede poging om het effect van vezels en fruit op de gezondheid te testen. Wat bleek? Een extra appel per dag kan daadwerkelijk verschil maken.

Appels gezond hardlopen Miriam van Reijen

Door: Miriam van Reijen

Meer plant, minder dier
Het uitgangspunt van het onderzoek was de bestaande associatie van een vegetarisch eetpatroon met een lager risico op vroegtijdig overlijden. Echter, aangezien strikt vegetarisch niet voor iedereen aantrekkelijk is, werd er gekeken welke componenten uit een vegetarisch dieet bijdragen aan een betere gezondheid. Ruim 7000 deelnemers (7216) werden gedurende 6 jaar gevolgd. Hen werd een ‘provegetarisch’ eetpatroon voorgeschreven waarbij de voeding gedurende de studieperiode steeds meer uit plantaardige en steeds minder uit dierlijke producten ging bestaan. Gedurende de 6 studiejaren werd elk jaar onderzocht wat de deelnemers aten en in hoeverre ze zich hielden aan het voorgeschreven dieet.

425 overledenen
Zoals verwacht nam de consumptie van plantaardige voeding gestaag toe. De mensen die zich het beste hielden aan het voorgeschreven dieet hadden een grotere totale inname van energie, aten meer onverzadigd vet, meer vitamine C, meer foliumzuur en meer vezels. De inname van eiwit, de totale hoeveelheid vet, verzadigd vet en ijzer was juist lager in de groepen die zich goed hielden aan het dieet.

Tijdens de bijna zes jaar van de studie overleden 425 mensen. In de groep die zich het minst goed aan het dieet hield, ging het om 14.9 doden per 1000 deelnemers. In de groep die zich het beste gedroeg, ging het om 8.7 doden per 1000 deelnemers.

Interessante conclusies: Je hoeft niet vroeg te beginnen en 1 appel per dag maakt het verschil

Uit de studie werd een aantal interessante conclusies getrokken. Zo werd er gekeken naar het voedingspatroon aan het begin van de studie en het latere effect op hart- en vaatziekten. Mensen die aan het begin van de studie weinig plantaardige voeding aten maar dit tijdens de studieperiode verhoogden naar een hoge inname, hadden het minste risico op hart- en vaatziekten. Minder nog dan de mensen die altijd al veel plantaardige voeding aten.

Ook werd er speciaal gekeken naar de inname van vezels. Vaak wordt er in studies niet apart gekeken naar het effect van fruit en groenten (beide rijk aan vezels) en de inname van vezels uit andere producten. Een dieet rijk aan fruit en groenten betekent immers automatisch een hoge inname van vezels. Of die vezels op zichzelf ook een gezondheidsbevorderend effect hebben blijft dan onduidelijk. Uit deze studie bleek dat zowel een hoge inname van vezels, als de inname van veel fruit los van elkaar bijdraagt aan een afname van het risico op hart- en vaatziekten. Zo zorgt een dieet rijk aan fruit voor een afname van 56% en een dieet rijk aan vezels voor een afname in risico op hart- en vaatziekten van 54%.

Die appel per dag
De inname van meer dan 555 gram fruit per dag biedt de meeste bescherming tegen vroegtijdig overlijden. Om als slechte fruiteter direct zoveel fruit (±5 stuks) te gaan eten is wellicht niet eenvoudig. Uit het onderzoek bleek echter dat je met één appel per dag al een aanzienlijk verschil kunt maken. Deelnemers die in plaats van de minimale inname van 17 gram vezels (ongeveer 153 gram fruit per dag), 21 gram vezels gingen eten (gelijk aan ± 259 gram fruit) zagen hun risico op vroegtijdige sterfte met 37-39% afnemen. Dit verschil kan al bereikt worden door het toevoegen van 1 appel per dag aan je dagelijkse fruitinname.

Bronnen:
Buil-Cosiales P. Et al 2014. Fiber intake and all-cause mortality in the PREDIMED study. Am J of Clin Nut 100: 1498-507 Epub-ahead-of-print

Lupton JR 2014. In this cohort, an apple a day could keep the doctor away. Epub-ahead-of-print Oct 29. AJCN

Beantwoord

Het is toegestaan de volgende HTML tags en attributes te gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>